جدید ترین خدمت ارائه شده بیمه ایران

آموزش استفاده از سامانه ایران من جهت تشکیل پرونده الکترونیکی این فایل جهت راهنمایی برای پذیرش الکترونیکی خسارت تهیه شده . برای شروع وارد سایت شرکت سهامی بیمه ایران شده و روی گزینه بیمه ایران من میزنیم . همچنین می توانید بطور مستقیم وارد سایت بیمه ایرانمن به آدرس اینترنتی : https://my.iraninsurance.ir شوید.توجه داشته باشید که برای تشکیل پرونده الکترونیک حتما می بایست از طریق تلفن همراه هوشمند اقدام نمایید.
 

 

 

دانلود فایل پی دی اف

استفاده از سامانه ایران من جهت تشکیل پرونده الکترونیکی

فهرست