کاربر گرامی لطفا بیمه مورد نیاز خود را انتخاب نموده و پس از بارگذاری تصاویرمحل مورد نظر ومدارک مورد نیاز را ارسال نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر از طریق واتساپ قرار داده شده ارتباط برقرار نمایید

  بیمه آتش سوزی منازل

استان محل زندگی خود را انتخاب کنید

سازه‌ای که برای سکونت استفاده می شود

نوع مصالح بکار رفته شده در اسکلت ساختمان

مساحت ملک مورد بیمه مندرج در سند ساختمان
ارزش اثاثیه و اسباب موجود در ملک بیمه شده به جز جواهرات، پول و مسکوکات
هزینه ساخت هر مترمربع بنا بعد از تخریب به علت خطرات تحت پوشش بیمه

دسته ای از خسارات که به علاوه خسارات اصلی ، شرکت های بیمه گر برحسب تقاضای بیمه‌گزار تحت پوشش قرار می‌دهند.

فهرست